messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
ลงพื้นที่แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ITA017 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ITA014 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ITA016 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview503
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview399

folder ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
โครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

thumb_up facebook เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
page facebook เทศบาลตำบลทุ่งหว้า

image No Gift Policy
no gift policy เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
 
check_circle แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
QR CODE


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า