messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [17 พฤษภาคม 2567]
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า [15 พฤษภาคม 2567]
ลงพื้นที่แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [15 พฤษภาคม 2567]
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [14 พฤษภาคม 2567]
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23[13 พฤษภาคม 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [24 เมษายน 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567[22 เมษายน 2567]
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว)[13 เมษายน 2567]
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (กิจกรรมทำบุญตักบาตร)[13 เมษายน 2567]
กิจกรรมโครงการขยะปันสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 [25 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 195 รายการ)

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า