เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณจุดชมวิวท่าอ้อย (12 ภาพ) [11 สิงหาคม 2565]
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลเข้าเยี่ยมประชาสัมพันธ์ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปรจำปีงบประมาณ 2565 (3 ภาพ) [20 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค. 65 ณ บริเวณหน้าตบาดสดเทศบสบตำบลทุ่งหว้า (33 ภาพ) [13 กรกฎาคม 2565]
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดโครงการงานวันฮารีรายาอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1443 วันที่ 10 กรกฎาคม. 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (95 ภาพ) [10 กรกฎาคม 2565]
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ. 2565 (34 ภาพ) [7 กรกฎาคม 2565]
นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (4 ภาพ) [7 กรกฎาคม 2565]
นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (พ.ศ. 2566 - 2570) (3 ภาพ) [7 กรกฎาคม 2565]
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดโครงการประชุมและอบรมให้ความรู้ผู้่ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (17 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๕ [21 มิถุนายน 2565]
ร่วมประชุมออกแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการชันชีขับขี่ปลอดภัยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ อิงธารรีสอร์ ตำบลน้ำผุด อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ( 7 ภาพ) [9 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 91 รายการ)


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า