เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) ประจำปี 2564 (พิธีเปิดประตูยมโลก) (20 ภาพ) [14 กันยายน 2564]
ประเพณีไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) ประจำปี 2564 (พิธีปิดประตูยมโลก) (21 ภาพ) [6 กันยายน 2564]
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 (11 ภาพ) [22 กรกฎาคม 2564]
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (9 ภาพ) [13 กรกฎาคม 2564]
ผลงานรัฐบาลในรอบ 7 ปี (2 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2564]
ภาพกิจกรรมพัฒนาบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (11 ภาพ) [25 พฤษภาคม 2564]
ภาพกิจกรรมขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายมัสยิดกลางเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (16 ภาพ) [24 พฤษภาคม 2564]
ภาพกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (30 ภาพ) [13 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันและควบคุมเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (38 ภาพ) [30 เมษายน 2564]
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใส่เเมสเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID - 19 ) (7 ภาพ) [28 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282