เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-9908-7461
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-9908-7461
นางสาวนารีรัตน์ ปาวัล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ ปาวัล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท
ครู
นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท
ครู
นางสมร อะหมาด
ครู
นางสมร อะหมาด
ครู
นางสาวอนงค์นาฏ แซ่ติ่ม
ครู
นางสาวอนงค์นาฏ แซ่ติ่ม
ครู
นางสาวปราณีต ทองแป้น
ครู
นางสาวปราณีต ทองแป้น
ครู
นางสาวไพพรรณ หลังเถาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพพรรณ หลังเถาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สายใจ ทองจีน
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สายใจ ทองจีน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุทิศ ล่าหมาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
นายอุทิศ ล่าหมาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 301