เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสายสุนีย์ หลังนุ้ย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสายสุนีย์ หลังนุ้ย
นักจัดการงานทั่วไป
นายประสพ สมัยอยู่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายประสพ สมัยอยู่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางอัชรี มานะกล้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัชรี มานะกล้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิรมล ยังปากน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิรมล ยังปากน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประสาน มานะกล้า
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายประสาน มานะกล้า
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชุมพล ขุนแสง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชุมพล ขุนแสง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางจุรีพร เทียนสิริสวัสดิ์
คนงาน
นางจุรีพร เทียนสิริสวัสดิ์
คนงาน
นางอารียา ปานสนั่น
คนงาน
นางอารียา ปานสนั่น
คนงาน
นางสาวสุภาพร มานะกล้า
คนงาน
นางสาวสุภาพร มานะกล้า
คนงาน
นายวิรัตน์ เหล็มปาน
คนงาน
นายวิรัตน์ เหล็มปาน
คนงาน
นายยุโซ๊ะ โต๊ะหมาด
คนงาน
นายยุโซ๊ะ โต๊ะหมาด
คนงาน
นายสนิท ปานสนั่น
คนงาน
นายสนิท ปานสนั่น
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 322