messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอัชรี มานะกล้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิรมล ยังปากน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชุมพล ขุนแสง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางจุรีพร เทียนสิริสวัสดิ์
คนงาน
นางอารียา ปานสนั่น
คนงาน
นางสาวสุภาพร มานะกล้า
คนงาน

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า