เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายสนิท เอี้ยวซิโป
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4750-5685
นายดุสิต ทุ่งหว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7297-0049
นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-6956-4228
นายวีระศักดิ์ ใจสมุทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 09-8702-4360


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า