เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box คณะผู้บริหาร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายสนิท เอี้ยวซิโป
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4750-5685
นายสนิท เอี้ยวซิโป
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4750-5685
นายดุสิต ทุ่งหว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7297-0049
นายดุสิต ทุ่งหว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7297-0049
นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-6956-4228
นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-6956-4228
นายวีระศักดิ์ ใจสมุทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 09-8702-4360
นายวีระศักดิ์ ใจสมุทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 09-8702-4360
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 420