เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

EIT 2567
งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมขยะปันสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE -X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชนในบ้าน
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้ " ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (Internationl Anti – Corrunption Day)ประจำปี 2567 ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนหญิง ประจำปี 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview301
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 60KVA poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview347
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview306

folder สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview466
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview360

folder ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
โครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

thumb_up facebook เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
page facebook เทศบาลตำบลทุ่งหว้า

image No Gift Policy
no gift policy เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
 
check_circle แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
QR CODE

บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้6,601
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,792
ทั้งหมด 240,869


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนซอยซูซูกิ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า