เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร สินจรูญศักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7836-4997
นายสมพร สินจรูญศักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7836-4997
สิบเอกราเหม หีมปอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
สิบเอกราเหม หีมปอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
นายพิทักษ์ มณีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพิทักษ์ มณีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชำนิ สมัยอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชำนิ สมัยอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสนิท ปาวัล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสนิท ปาวัล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมหมาย ลาทัพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมหมาย ลาทัพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกิจจา ทอดทิ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกิจจา ทอดทิ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอรุณ ทุ่งหว้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอรุณ ทุ่งหว้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมาน สะอาดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมาน สะอาดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเทอดศิลป์ บุญเสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเทอดศิลป์ บุญเสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชัยวัฒน์ เตยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชัยวัฒน์ เตยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 323