ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการจัดทำแผนและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม"

ชื่อไฟล์ : 5C3rKxPThu113721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้