เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เทศบาลตำบลทุ่งหว้าประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo เทศบาลตำบลทุ่งหว้าขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เชิงรุก เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ได้ที่โรงพยาบาลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์ วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
photo ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง โทษของ บุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่องการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่องมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่องการเก็บ การขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า