เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box กองช่าง
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายชาคริต หีมปอง
นายช่างโยธา
นายอดุลย์เลาะ มานะเกล้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวจารุพักตร์ ชาวสวน
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า