messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

EIT 2567
งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
งานจัดเก็บรายได้
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
ลงพื้นที่แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ITA017 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ITA014 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ITA016 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview503
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview399

folder ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
โครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

thumb_up facebook เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
page facebook เทศบาลตำบลทุ่งหว้า

image No Gift Policy
no gift policy เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
 
check_circle แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
QR CODE

บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้2,388
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,462
ทั้งหมด 280,000


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเครื่องผสมสัญญาณ 16 ช่อง (Mixer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า