เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลทุ่งหว้า
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563 (18 ภาพ) [29 กันยายน 2563]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2563(18 ภาพ) [2 กุมภาพันธ์ 2563]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 (21 ภาพ) [29 มกราคม 2559]
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (15 ภาพ) [11 กันยายน 2558]
โครงการรายงานผลการจั​ดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท​ศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีการศึกษา 255 (16 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 ภาพ) [13 พฤศจิกายน 2555]
กิจกรรมวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ภาพ) [1 พฤศจิกายน 2555]
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อบต.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (14 ภาพ) [13 กันยายน 2553]
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (6 ภาพ) [4 กันยายน 2553]
กีฬาเทศบาลเกมส์ ครั้งที่ 12 (6 ภาพ) [4 กันยายน 2553]
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 419