เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ภาพกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (30 ภาพ)
รายละเอียด : ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามจุดต่างๆ เช่น วัด มัสยิด บานาซ๊ะ จุดชมวิวท่าอ้อย คิวรถประจำทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138