เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
check_circle กองการศึกษา
กองการศึกษา มีหน้าที่
มีหน้าที่ • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ • ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ • ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ภารกิจที่ดำเนินการ • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ • ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน • จัดกิจกรรมด้านกีฬา • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ได้มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ด้านสุขภาพอนามัย มีการสบับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้านอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนของสปช. และของเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 335