เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
check_circle กองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย

แผนที่แม่บทเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

ประกาศอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564-2566× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า