เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
description แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2560-2562)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า พ.ศ. 2554 - 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 303