เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศพนักงานดีเด่นเทศบาล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ให้โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนตำแหน่งและสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file สรุปผลการฝึกอบรมประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศ่บาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า