เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 414