เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการลา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญงานและชำนาญการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือเลื่อนระดับประเภทอาวุโสและชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ด้านร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน(กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า