เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รูปถ่ายการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รูปถ่ายการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ เรือ่่งประกาศใช้แผนปฏิบัติหารป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขยายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศเจตนารมย์การป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า