เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ประมวลภาพประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รูปถ่ายการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รูปถ่ายการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ เรือ่่งประกาศใช้แผนปฏิบัติหารป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขยายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศเจตนารมย์การป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า