เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คู่มือข้อมูลข่าวสาร ทต.ทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า