messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนมีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า