ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งหว้าประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด
รายละเอียด : เข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม ลด ละ เลิกเหล้า วันงดดื่มสุรา แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : sS4cYMNTue90239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EunRPqsTue90315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QS28XhVTue90315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YitmcOZTue90315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7XbJrkgTue90315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1QM6fLaTue102524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้