ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DTU6BOoMon91148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mM8loPxFri32058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาของประชาชน 3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 6. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัย และการสาธารณสุข 8. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาของประชาชน 3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 6. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัย และการสาธารณสุข 8. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ../add_file/ 1. ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาของประชาชน 3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 6. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัย และการสาธารณสุข 8. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : “น่าอยู่ สามัคคี มีส่วนร่วม” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “น่าอยู่ สามัคคี มีส่วนร่วม”../add_file/ “น่าอยู่ สามัคคี มีส่วนร่วม”
ชื่อไฟล์ : XzoiNg1Thu25150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ME6v1pdMon90757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Fno7SQ9Tue114713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y1uyhe5Tue114907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u2VqIgeTue114946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1. เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 2. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาภาคบังคับและมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ 6. เพื่อให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 7. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 2. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาภาคบังคับและมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ 6. เพื่อให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 7. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ../add_file/ 1. เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 2. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาภาคบังคับและมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ 6. เพื่อให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 7. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91120 โทรศัพท์ : 0-7478-9110-1 โทรสาร : 0-7478-9111 E- mail : office@thungwacity.go.th อีเมลกลาง : saraban@thungwacity.go.th Web Site : https://www.thungwacity.go.th/ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91120 โทรศัพท์ : 0-7478-9110-1 โทรสาร : 0-7478-9111 E- mail : office@thungwacity.go.th อีเมลกลาง : saraban@thungwacity.go.th Web Site : https://www.thungwacity.go.th/ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91120 โทรศัพท์ : 0-7478-9110-1 โทรสาร : 0-7478-9111 E- mail : office@thungwacity.go.th อีเมลกลาง : saraban@thungwacity.go.th Web Site : https://www.thungwacity.go.th/ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : LanP5P3Mon91413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5VPGWXSMon91602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5FoNyD7Mon91653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทำสวนยางพารา การทำนา การทำประมง และการเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แก่ ยางพารา ผลผลิตยางพาราโดยเฉลี่ยประมาณ 220 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับอาชีพประมง นอกจากการทำประมงในทะเลแล้ว ยังมีการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล เช่นเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงหอยในกระชัง และการทำนากุ้ง ซึ่งมีผลผลิตที่ต่อเนื่องจากการประมง เช่น กะปิ,กุ้งแห้ง,ปลาเค็ม สำหรับการทำนาจะเป็นแบบข้าวนาปี โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และแพะ เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็จะจำหน่าย รายได้เฉลี่ย 34,200 บาท ต่อคนต่อปี พาณิชยกรรม การค้าและบริการที่มีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นแบบธุรกิจในครัวเรือน ลักษณะกิจการเป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประกอบด้วย - ตลาดสดเทศบาล (แผงจำหน่าย 30 แผง) 1 แห่ง - ร้านสะดวกซื้อ(จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค) 52 แห่ง - ร้านเครื่องดื่มและอาหาร 12 แห่ง - ร้านเสื้อผ้า 3 แห่ง - ร้านบริการเสริมสวย 9 แห่ง - ร้านอุปกรณ์ วิทยุ ไฟฟ้า 3 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง - ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 4 แห่ง - ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน 4 แห่ง - ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง - ปั้มน้ำมัน (ชนิดหลอดแก้ว) 3 แห่ง - โรงแรม 1 แห่ง - ร้านวิดีโอ และคาราโอเกะ 4 แห่ง - ธนาคาร 2 แห่ง รายได้เฉลี่ย 39,600 บาทต่อคนต่อปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทำสวนยางพารา การทำนา การทำประมง และการเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แก่ ยางพารา ผลผลิตยางพาราโดยเฉลี่ยประมาณ 220 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับอาชีพประมง นอกจากการทำประมงในทะเลแล้ว ยังมีการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล เช่นเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงหอยในกระชัง และการทำนากุ้ง ซึ่งมีผลผลิตที่ต่อเนื่องจากการประมง เช่น กะปิ,กุ้งแห้ง,ปลาเค็ม สำหรับการทำนาจะเป็นแบบข้าวนาปี โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และแพะ เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็จะจำหน่าย รายได้เฉลี่ย 34,200 บาท ต่อคนต่อปี พาณิชยกรรม การค้าและบริการที่มีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นแบบธุรกิจในครัวเรือน ลักษณะกิจการเป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประกอบด้วย - ตลาดสดเทศบาล (แผงจำหน่าย 30 แผง) 1 แห่ง - ร้านสะดวกซื้อ(จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค) 52 แห่ง - ร้านเครื่องดื่มและอาหาร 12 แห่ง - ร้านเสื้อผ้า 3 แห่ง - ร้านบริการเสริมสวย 9 แห่ง - ร้านอุปกรณ์ วิทยุ ไฟฟ้า 3 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง - ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 4 แห่ง - ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน 4 แห่ง - ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง - ปั้มน้ำมัน (ชนิดหลอดแก้ว) 3 แห่ง - โรงแรม 1 แห่ง - ร้านวิดีโอ และคาราโอเกะ 4 แห่ง - ธนาคาร 2 แห่ง รายได้เฉลี่ย 39,600 บาทต่อคนต่อปี../add_file/การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทำสวนยางพารา การทำนา การทำประมง และการเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แก่ ยางพารา ผลผลิตยางพาราโดยเฉลี่ยประมาณ 220 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับอาชีพประมง นอกจากการทำประมงในทะเลแล้ว ยังมีการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล เช่นเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงหอยในกระชัง และการทำนากุ้ง ซึ่งมีผลผลิตที่ต่อเนื่องจากการประมง เช่น กะปิ,กุ้งแห้ง,ปลาเค็ม สำหรับการทำนาจะเป็นแบบข้าวนาปี โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และแพะ เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็จะจำหน่าย รายได้เฉลี่ย 34,200 บาท ต่อคนต่อปี พาณิชยกรรม การค้าและบริการที่มีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นแบบธุรกิจในครัวเรือน ลักษณะกิจการเป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประกอบด้วย - ตลาดสดเทศบาล (แผงจำหน่าย 30 แผง) 1 แห่ง - ร้านสะดวกซื้อ(จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค) 52 แห่ง - ร้านเครื่องดื่มและอาหาร 12 แห่ง - ร้านเสื้อผ้า 3 แห่ง - ร้านบริการเสริมสวย 9 แห่ง - ร้านอุปกรณ์ วิทยุ ไฟฟ้า 3 แห่ง - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง - ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 4 แห่ง - ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน 4 แห่ง - ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง - ปั้มน้ำมัน (ชนิดหลอดแก้ว) 3 แห่ง - โรงแรม 1 แห่ง - ร้านวิดีโอ และคาราโอเกะ 4 แห่ง - ธนาคาร 2 แห่ง รายได้เฉลี่ย 39,600 บาทต่อคนต่อปี
ชื่อไฟล์ : การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับภาคบังคับประมาณ 65 % การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 30 % และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประมาณ 5% ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีโรงเรียน ได้แก่ - โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า - โรงเรียนวัดชมพูนิมิต - โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ - โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีสถานที่ให้ความรู้ดังนี้ - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน(ศบอ.ทุ่งหว้า) - ห้องสมุดประชาชน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง - มัสยิด 1 แห่ง - ศาลเจ้า 1 แห่ง - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ 1 แห่ง - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม(บานาซะ) 6 แห่ง - ฌาปนสถานของศาสนาพุทธ 1 แห่ง - สุสาน(กุโบร์)ของศาสนาอิสลาม 1 แห่ง การสาธารณสุข - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 6 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 % การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดเพิ่มและ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทางสัญจรในสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลทุ่งหว้ายังมีความพร้อมไม่มากนัก ทั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ และ บุคลากร เกี่ยวกับ และบุคลากร ด้วยจำกัดในงบประมาณและการอบรมไม่ต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีครุภัณฑ์ วัสดุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 1) สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง 2) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน 3) รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 4) สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง 5) พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน 6) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 250 คน 7) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง/ปี 8) จัดให้มีระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทางสัญจรสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลทุกสาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับภาคบังคับประมาณ 65 % การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 30 % และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประมาณ 5% ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีโรงเรียน ได้แก่ - โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า - โรงเรียนวัดชมพูนิมิต - โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ - โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีสถานที่ให้ความรู้ดังนี้ - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน(ศบอ.ทุ่งหว้า) - ห้องสมุดประชาชน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง - มัสยิด 1 แห่ง - ศาลเจ้า 1 แห่ง - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ 1 แห่ง - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม(บานาซะ) 6 แห่ง - ฌาปนสถานของศาสนาพุทธ 1 แห่ง - สุสาน(กุโบร์)ของศาสนาอิสลาม 1 แห่ง การสาธารณสุข - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 6 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 % การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดเพิ่มและ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทางสัญจรในสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลทุ่งหว้ายังมีความพร้อมไม่มากนัก ทั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ และ บุคลากร เกี่ยวกับ และบุคลากร ด้วยจำกัดในงบประมาณและการอบรมไม่ต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีครุภัณฑ์ วัสดุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 1) สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง 2) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน 3) รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 4) สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง 5) พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน 6) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 250 คน 7) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง/ปี 8) จัดให้มีระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทางสัญจรสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลทุกสาย ../add_file/การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับภาคบังคับประมาณ 65 % การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 30 % และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประมาณ 5% ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีโรงเรียน ได้แก่ - โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า - โรงเรียนวัดชมพูนิมิต - โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ - โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีสถานที่ให้ความรู้ดังนี้ - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน(ศบอ.ทุ่งหว้า) - ห้องสมุดประชาชน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง - มัสยิด 1 แห่ง - ศาลเจ้า 1 แห่ง - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ 1 แห่ง - สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม(บานาซะ) 6 แห่ง - ฌาปนสถานของศาสนาพุทธ 1 แห่ง - สุสาน(กุโบร์)ของศาสนาอิสลาม 1 แห่ง การสาธารณสุข - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 6 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 % การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดเพิ่มและ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทางสัญจรในสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลทุ่งหว้ายังมีความพร้อมไม่มากนัก ทั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ และ บุคลากร เกี่ยวกับ และบุคลากร ด้วยจำกัดในงบประมาณและการอบรมไม่ต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีครุภัณฑ์ วัสดุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ 1) สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง 2) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน 3) รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 4) สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง 5) พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน 6) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 250 คน 7) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง/ปี 8) จัดให้มีระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทางสัญจรสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลทุกสาย
ชื่อไฟล์ : การคมนาคม การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้ากับเมืองสตูล ใช้เส้นทางสายตรัง- ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416) จากเขตเทศบาลฯ ผ่านอำเภอละงู อำเภอท่าแพ เทศบาลตำบล ฉลุง และใช้เส้นทางสายยนตรการกำธร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 466) จากเทศบาลตำบลฉลุง ถึงเมืองสตูล ระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 75 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางสภาพดี - การคมนาคมระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง 1) การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้า กับอำเภอละงูใช้เส้นทางสาย ตรัง – ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416)ระยะทางประมาณ 26 กม. 2) การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้ากับจังหวัดตรัง ใช้เส้นทางสาย ตรัง – ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416) เช่นกัน ระยะทางประมาณ 74 กม. - การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้าและตำบลอื่น ๆ ภายในอำเภอทุ่งหว้า ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 เป็นถนนสายหลัก นอกจากนี้มี ทางหลวง ชนบท เชื่อมเส้นทางการคมนาคม เช่น ตำบลนาทอนมีทางหลวงชนบทสาย วังตง– บารายี – บ้านนาทอน ตำบลป่าแก่บ่อหินมี ทางหลวงชนบทสายสะพานวา – บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลขอนคลานมี ทางหลวงชนบทสายท่าศิลา – ตันหยงลาไน้ และ ตำบลทุ่งบุหลังมีทางหลวงชนบทสายบารายี – บ้านทุ่งสะโบ๊ะ สภาพถนน เป็นถนนลาดยาง ผิวการจราจรบางช่วงชำรุด การสื่อสารและโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง การไฟฟ้าและประปา ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มี - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 600 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคมนาคม การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้ากับเมืองสตูล ใช้เส้นทางสายตรัง- ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416) จากเขตเทศบาลฯ ผ่านอำเภอละงู อำเภอท่าแพ เทศบาลตำบล ฉลุง และใช้เส้นทางสายยนตรการกำธร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 466) จากเทศบาลตำบลฉลุง ถึงเมืองสตูล ระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 75 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางสภาพดี - การคมนาคมระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง 1) การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้า กับอำเภอละงูใช้เส้นทางสาย ตรัง – ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416)ระยะทางประมาณ 26 กม. 2) การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้ากับจังหวัดตรัง ใช้เส้นทางสาย ตรัง – ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416) เช่นกัน ระยะทางประมาณ 74 กม. - การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้าและตำบลอื่น ๆ ภายในอำเภอทุ่งหว้า ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 เป็นถนนสายหลัก นอกจากนี้มี ทางหลวง ชนบท เชื่อมเส้นทางการคมนาคม เช่น ตำบลนาทอนมีทางหลวงชนบทสาย วังตง– บารายี – บ้านนาทอน ตำบลป่าแก่บ่อหินมี ทางหลวงชนบทสายสะพานวา – บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลขอนคลานมี ทางหลวงชนบทสายท่าศิลา – ตันหยงลาไน้ และ ตำบลทุ่งบุหลังมีทางหลวงชนบทสายบารายี – บ้านทุ่งสะโบ๊ะ สภาพถนน เป็นถนนลาดยาง ผิวการจราจรบางช่วงชำรุด การสื่อสารและโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง การไฟฟ้าและประปา ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มี - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 600 ครัวเรือน ../add_file/การคมนาคม การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้ากับเมืองสตูล ใช้เส้นทางสายตรัง- ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416) จากเขตเทศบาลฯ ผ่านอำเภอละงู อำเภอท่าแพ เทศบาลตำบล ฉลุง และใช้เส้นทางสายยนตรการกำธร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 466) จากเทศบาลตำบลฉลุง ถึงเมืองสตูล ระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 75 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางสภาพดี - การคมนาคมระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง 1) การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้า กับอำเภอละงูใช้เส้นทางสาย ตรัง – ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416)ระยะทางประมาณ 26 กม. 2) การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้ากับจังหวัดตรัง ใช้เส้นทางสาย ตรัง – ฉลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416) เช่นกัน ระยะทางประมาณ 74 กม. - การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้าและตำบลอื่น ๆ ภายในอำเภอทุ่งหว้า ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 เป็นถนนสายหลัก นอกจากนี้มี ทางหลวง ชนบท เชื่อมเส้นทางการคมนาคม เช่น ตำบลนาทอนมีทางหลวงชนบทสาย วังตง– บารายี – บ้านนาทอน ตำบลป่าแก่บ่อหินมี ทางหลวงชนบทสายสะพานวา – บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลขอนคลานมี ทางหลวงชนบทสายท่าศิลา – ตันหยงลาไน้ และ ตำบลทุ่งบุหลังมีทางหลวงชนบทสายบารายี – บ้านทุ่งสะโบ๊ะ สภาพถนน เป็นถนนลาดยาง ผิวการจราจรบางช่วงชำรุด การสื่อสารและโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง การไฟฟ้าและประปา ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มี - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 600 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : แหล่งท่องเที่ยว - จุดชมวิวท่าอ้อย , จุดชมวิวท่าเรือทุ่งหว้า แหล่งน้ำ 1) สระน้ำจำนวน 2 แห่งได้แก่ - สระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ 80,000 ลบ.ม. - สระเก็บน้ำ คสล. ในบ้าน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ 5,000 ลบ.ม. 2) ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - ห้วย บ๋อง บ๋อง ขยะ - สภาพการได้มาของที่ดินที่ใช้ในการกำจัดขยะ (1) ได้รับบริจาค เมื่อ 11 ต.ค. 2534 เนื้อที่ 3ไร่ 58 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ทุ่งหว้า ปัจจุบันไม่ใช้กำจัดขยะแล้ว (2) ซื้อ เมื่อ 27 พ.ค. 2536 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ทุ่งหว้า ห่างจากเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้าเป็นระยะทาง 4 กม. (3) ที่ดินที่ใช้กำจัดขยะไปแล้ว จำนวน 2 ไร่ (4) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะปัจจุบัน(บ่อขยะ) ที่สามารถใช้งานได้ จำนวน 3 ไร่ (5) ปริมาณขยะ ประมาณ 1 ตัน/วัน (6) รถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 2 คัน - ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 - ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2545 (7) ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 60 ลบ.ม./วัน (8) ปริมาณขยะที่กำจัดได้ จำนวน 60 ลบ.ม./วัน - กำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (9) ที่ดินคงเหลือที่จะใช้กำจัดขยะอีก จำนวนประมาณ 1 ไร่ ระยะเวลาที่สามารถใช้กำจัดขยะได้อีก ประมาณ 20 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แหล่งท่องเที่ยว - จุดชมวิวท่าอ้อย , จุดชมวิวท่าเรือทุ่งหว้า แหล่งน้ำ 1) สระน้ำจำนวน 2 แห่งได้แก่ - สระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ 80,000 ลบ.ม. - สระเก็บน้ำ คสล. ในบ้าน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ 5,000 ลบ.ม. 2) ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - ห้วย บ๋อง บ๋อง ขยะ - สภาพการได้มาของที่ดินที่ใช้ในการกำจัดขยะ (1) ได้รับบริจาค เมื่อ 11 ต.ค. 2534 เนื้อที่ 3ไร่ 58 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ทุ่งหว้า ปัจจุบันไม่ใช้กำจัดขยะแล้ว (2) ซื้อ เมื่อ 27 พ.ค. 2536 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ทุ่งหว้า ห่างจากเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้าเป็นระยะทาง 4 กม. (3) ที่ดินที่ใช้กำจัดขยะไปแล้ว จำนวน 2 ไร่ (4) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะปัจจุบัน(บ่อขยะ) ที่สามารถใช้งานได้ จำนวน 3 ไร่ (5) ปริมาณขยะ ประมาณ 1 ตัน/วัน (6) รถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 2 คัน - ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 - ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2545 (7) ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 60 ลบ.ม./วัน (8) ปริมาณขยะที่กำจัดได้ จำนวน 60 ลบ.ม./วัน - กำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (9) ที่ดินคงเหลือที่จะใช้กำจัดขยะอีก จำนวนประมาณ 1 ไร่ ระยะเวลาที่สามารถใช้กำจัดขยะได้อีก ประมาณ 20 ปี../add_file/แหล่งท่องเที่ยว - จุดชมวิวท่าอ้อย , จุดชมวิวท่าเรือทุ่งหว้า แหล่งน้ำ 1) สระน้ำจำนวน 2 แห่งได้แก่ - สระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ 80,000 ลบ.ม. - สระเก็บน้ำ คสล. ในบ้าน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ประมาณ 5,000 ลบ.ม. 2) ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - ห้วย บ๋อง บ๋อง ขยะ - สภาพการได้มาของที่ดินที่ใช้ในการกำจัดขยะ (1) ได้รับบริจาค เมื่อ 11 ต.ค. 2534 เนื้อที่ 3ไร่ 58 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ทุ่งหว้า ปัจจุบันไม่ใช้กำจัดขยะแล้ว (2) ซื้อ เมื่อ 27 พ.ค. 2536 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ม.8 ต.ทุ่งหว้า ห่างจากเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้าเป็นระยะทาง 4 กม. (3) ที่ดินที่ใช้กำจัดขยะไปแล้ว จำนวน 2 ไร่ (4) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะปัจจุบัน(บ่อขยะ) ที่สามารถใช้งานได้ จำนวน 3 ไร่ (5) ปริมาณขยะ ประมาณ 1 ตัน/วัน (6) รถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 2 คัน - ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 - ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2545 (7) ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 60 ลบ.ม./วัน (8) ปริมาณขยะที่กำจัดได้ จำนวน 60 ลบ.ม./วัน - กำจัดด้วยวิธีฝังกลบ (9) ที่ดินคงเหลือที่จะใช้กำจัดขยะอีก จำนวนประมาณ 1 ไร่ ระยะเวลาที่สามารถใช้กำจัดขยะได้อีก ประมาณ 20 ปี
ชื่อไฟล์ : ด้านการเมืองการบริหาร เทศบาลตำบลทุ่งหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และจากแผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหาร จะเห็นว่าเทศบาล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 1.2 รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 1.3 สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาล ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 2. นายกเทศมนตรี คือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย และตามมติของสภาเทศบาล โดยมี รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ซึ่งนายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ 2 คน นอกจากมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยแล้ว นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วย ในการทำหน้าที่บริหารงานของเทศบาลได้อีกด้วย 3.พนักงานเทศบาล คือ ผู้บริหารตามส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณงานและคุณภาพงาน โดยมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการทั่วไป จากแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 5 กอง คือ (1) สำนักปลัดเทศบาล (2) กองช่าง (3) กองคลัง (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (5) กองการศึกษา 4. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำ คือ ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามส่วนต่าง ๆ ของการแบ่งส่วนการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล และสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวนทั้งหมด 45 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 คน ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 4 คน ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 7 คน ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน ตำแหน่งในกองการศึกษา จำนวน 4 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านการเมืองการบริหาร เทศบาลตำบลทุ่งหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และจากแผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหาร จะเห็นว่าเทศบาล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 1.2 รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 1.3 สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาล ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 2. นายกเทศมนตรี คือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย และตามมติของสภาเทศบาล โดยมี รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ซึ่งนายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ 2 คน นอกจากมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยแล้ว นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วย ในการทำหน้าที่บริหารงานของเทศบาลได้อีกด้วย 3.พนักงานเทศบาล คือ ผู้บริหารตามส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณงานและคุณภาพงาน โดยมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการทั่วไป จากแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 5 กอง คือ (1) สำนักปลัดเทศบาล (2) กองช่าง (3) กองคลัง (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (5) กองการศึกษา 4. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำ คือ ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามส่วนต่าง ๆ ของการแบ่งส่วนการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล และสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวนทั้งหมด 45 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 คน ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 4 คน ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 7 คน ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน ตำแหน่งในกองการศึกษา จำนวน 4 คน../add_file/ด้านการเมืองการบริหาร เทศบาลตำบลทุ่งหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และจากแผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหาร จะเห็นว่าเทศบาล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 1.2 รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 1.3 สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาล ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 2. นายกเทศมนตรี คือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย และตามมติของสภาเทศบาล โดยมี รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย ซึ่งนายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ 2 คน นอกจากมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยแล้ว นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วย ในการทำหน้าที่บริหารงานของเทศบาลได้อีกด้วย 3.พนักงานเทศบาล คือ ผู้บริหารตามส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณงานและคุณภาพงาน โดยมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการทั่วไป จากแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 5 กอง คือ (1) สำนักปลัดเทศบาล (2) กองช่าง (3) กองคลัง (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (5) กองการศึกษา 4. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำ คือ ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามส่วนต่าง ๆ ของการแบ่งส่วนการบริหารราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล และสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวนทั้งหมด 45 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 คน ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 4 คน ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 7 คน ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน ตำแหน่งในกองการศึกษา จำนวน 4 คน
ชื่อไฟล์ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขา มีที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบชายทะเล พื้นที่สูงๆ ต่ำ ๆ เหมาะแก่การทำสวน ทำไร่ และพื้นที่บางส่วนทางทิศเหนือเป็นป่าชายเลน มีไม้แสมและโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีทางน้ำธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ คลองท่าอ้อยอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนและคลองทุ่งหว้าอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขา มีที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบชายทะเล พื้นที่สูงๆ ต่ำ ๆ เหมาะแก่การทำสวน ทำไร่ และพื้นที่บางส่วนทางทิศเหนือเป็นป่าชายเลน มีไม้แสมและโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีทางน้ำธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ คลองท่าอ้อยอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนและคลองทุ่งหว้าอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน../add_file/ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขา มีที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบชายทะเล พื้นที่สูงๆ ต่ำ ๆ เหมาะแก่การทำสวน ทำไร่ และพื้นที่บางส่วนทางทิศเหนือเป็นป่าชายเลน มีไม้แสมและโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีทางน้ำธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ คลองท่าอ้อยอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนและคลองทุ่งหว้าอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน
ชื่อไฟล์ : มีลักษณะอากาศ เป็นมรสุมเขตร้อน ซึ่งพอจะแบ่งลักษณะอากาศออกเป็น 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศทั่วไปจะร้อน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ปัจจุบันฝนตกไม่ถูกต้อง ตามฤดูกาล มีปริมาณน้ำฝนน้อยและไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีลักษณะอากาศ เป็นมรสุมเขตร้อน ซึ่งพอจะแบ่งลักษณะอากาศออกเป็น 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศทั่วไปจะร้อน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ปัจจุบันฝนตกไม่ถูกต้อง ตามฤดูกาล มีปริมาณน้ำฝนน้อยและไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ../add_file/ มีลักษณะอากาศ เป็นมรสุมเขตร้อน ซึ่งพอจะแบ่งลักษณะอากาศออกเป็น 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศทั่วไปจะร้อน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ปัจจุบันฝนตกไม่ถูกต้อง ตามฤดูกาล มีปริมาณน้ำฝนน้อยและไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว
ชื่อไฟล์ : ที่ ชุมชน จำนวน ครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 1 ท่าอ้อย-ในบ้าน 269 545 514 1,059 2 ท่าเรือ 256 324 333 657 3 สุไหง-อุเป 82 128 206 334 4 ทุ่งปรือ 169 233 224 457 5 บ้านโพธิ์ 164 233 215 448 6 ตลาด 378 304 302 606 7 ทะเบียนบ้านกลาง 4 6 10 16 รวม 1,322 1,773 1,804 3,577 ที่มา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ ชุมชน จำนวน ครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 1 ท่าอ้อย-ในบ้าน 269 545 514 1,059 2 ท่าเรือ 256 324 333 657 3 สุไหง-อุเป 82 128 206 334 4 ทุ่งปรือ 169 233 224 457 5 บ้านโพธิ์ 164 233 215 448 6 ตลาด 378 304 302 606 7 ทะเบียนบ้านกลาง 4 6 10 16 รวม 1,322 1,773 1,804 3,577 ที่มา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ../add_file/ที่ ชุมชน จำนวน ครัวเรือน จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 1 ท่าอ้อย-ในบ้าน 269 545 514 1,059 2 ท่าเรือ 256 324 333 657 3 สุไหง-อุเป 82 128 206 334 4 ทุ่งปรือ 169 233 224 457 5 บ้านโพธิ์ 164 233 215 448 6 ตลาด 378 304 302 606 7 ทะเบียนบ้านกลาง 4 6 10 16 รวม 1,322 1,773 1,804 3,577 ที่มา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้ามีพื้นที่ทั้งหมด 2.94 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านท่าอ้อย ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 3 บ้านในบ้าน ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 4 (บางส่วน) บ้านทุ่งปรือ ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ ตำบลทุ่งหว้า ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองท่าอ้อย , อำเภอปะเหลียน ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.นาทอน, เขาแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองลิเลียบ , อบต.ทุ่งหว้า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองทุ่งหว้า , คลองท่าข้ามควาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้ามีพื้นที่ทั้งหมด 2.94 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านท่าอ้อย ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 3 บ้านในบ้าน ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 4 (บางส่วน) บ้านทุ่งปรือ ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ ตำบลทุ่งหว้า ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองท่าอ้อย , อำเภอปะเหลียน ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.นาทอน, เขาแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองลิเลียบ , อบต.ทุ่งหว้า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองทุ่งหว้า , คลองท่าข้ามควาย../add_file/ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้ามีพื้นที่ทั้งหมด 2.94 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านท่าอ้อย ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 3 บ้านในบ้าน ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 4 (บางส่วน) บ้านทุ่งปรือ ตำบลทุ่งหว้า - หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ ตำบลทุ่งหว้า ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองท่าอ้อย , อำเภอปะเหลียน ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.นาทอน, เขาแดง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองลิเลียบ , อบต.ทุ่งหว้า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองทุ่งหว้า , คลองท่าข้ามควาย
ชื่อไฟล์ : 5U5yHPtMon93238.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b2voCi5Mon93546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zGev6vqMon93756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xeSYHa4Mon93913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bQik6eDMon94036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : INaensyMon94416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NomBfXxMon94928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โดยกองสาธารณุสขเเละสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า มีการจัดทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดยกองสาธารณุสขเเละสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า มีการจัดทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป../add_file/โดยกองสาธารณุสขเเละสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า มีการจัดทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : 5OnvNswMon95132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ้ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนบูรณาการกับโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยขอเชิญสมัครได้ที่งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด รับจำนวน 45 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ้ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนบูรณาการกับโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยขอเชิญสมัครได้ที่งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด รับจำนวน 45 คน../add_file/ ้ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนบูรณาการกับโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยขอเชิญสมัครได้ที่งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด รับจำนวน 45 คน
ชื่อไฟล์ : 3VpuajPMon95826.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zs4BQpVMon100308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P8gdKBnMon100555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wYL6iJZMon101306.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ocm4wh6Mon101536.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IT5zalAMon101743.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cq7WZfqMon102106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ปี 2563 อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ตามไฟล์ที่แนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ปี 2563 อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ตามไฟล์ที่แนบ../add_file/ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ปี 2563 อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ตามไฟล์ที่แนบ
ชื่อไฟล์ : V3chkefMon102611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศเรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสตูล ตามไฟล์แนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสตูล ตามไฟล์แนบ../add_file/ประกาศเรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสตูล ตามไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ : I5BgRvQMon102800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p7jYAiLMon102833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6vURn4rMon103004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามไฟล์ที่แนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามไฟล์ที่แนบ../add_file/แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามไฟล์ที่แนบ
ชื่อไฟล์ : 2UaWHO5Mon103044.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FBsjXnuMon103206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0oBJUlfMon103640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รุ่นที่ 1/2563 เริ่มการเรียนระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รุ่นที่ 1/2563 เริ่มการเรียนระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563../add_file/รงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รุ่นที่ 1/2563 เริ่มการเรียนระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อไฟล์ : Oj6SSezMon104055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1RtHQhsMon104244.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZxZFvbsMon104616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lpx9G5WMon104900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ???????????????????????????????? “ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ???????????????????????????????????????????????????????????????? ที่รับบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ???????????????????????????????? เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดช่องทางการตอบแบบวัดผล ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ภายนอก ???????????????????????????????? จึงขอเชิญชวน ให้ท่านประเมิน “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า” ???????????????????????????????? ผ่านช่องทางการสแกน QR Code หรือ ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/63n1fm ☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหว้าต่อไป ???????????????????????????????? #ปชส.ทต.ทุ่งหว้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ???????????????????????????????? “ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ???????????????????????????????????????????????????????????????? ที่รับบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ???????????????????????????????? เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดช่องทางการตอบแบบวัดผล ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ภายนอก ???????????????????????????????? จึงขอเชิญชวน ให้ท่านประเมิน “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า” ???????????????????????????????? ผ่านช่องทางการสแกน QR Code หรือ ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/63n1fm ☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหว้าต่อไป ???????????????????????????????? #ปชส.ทต.ทุ่งหว้า../add_file/???????????????????????????????? “ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ???????????????????????????????????????????????????????????????? ที่รับบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ???????????????????????????????? เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดช่องทางการตอบแบบวัดผล ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ภายนอก ???????????????????????????????? จึงขอเชิญชวน ให้ท่านประเมิน “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า” ???????????????????????????????? ผ่านช่องทางการสแกน QR Code หรือ ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/63n1fm ☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหว้าต่อไป ???????????????????????????????? #ปชส.ทต.ทุ่งหว้า
ชื่อไฟล์ : YjrEjqFMon110433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mr29puIMon110558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cFAH9nnMon112102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gOiCrgqMon112405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vsiC1I3Mon112526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GbnVXYWMon112715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3CKD7GcMon112917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wXCA7MtMon113033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eaVPdAgMon113243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vrgnpM5Mon113524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zlQTi2lMon113731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a7rzNFXMon113851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8K1BDC8Mon114158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MHVSFaiMon114304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vvWZGouMon114527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mYl46I2Mon115131.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E3ZKo32Mon115255.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4QaSUYsMon115519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xPscdmHMon115636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0G3OEDaMon115833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i2g5RdzMon120000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A3JSVTIMon120230.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WSMygZKMon120240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5zCf0VqMon120351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OWuouJGMon120505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sXx2xXbMon120621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yOOipjJMon12025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LNWNu4wMon12738.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R1d5l4eMon13158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q8bBHtJMon13539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : flVRENKMon15410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 ณ ท่าเทียบเรือท่าอ้อย ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 ณ ท่าเทียบเรือท่าอ้อย ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล../add_file/ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 ณ ท่าเทียบเรือท่าอ้อย ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ชื่อไฟล์ : YPIHhBfMon20015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขอเชิญเที่ยวงาน ..วันฮารีรายา อีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1436 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ตังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขอเชิญเที่ยวงาน ..วันฮารีรายา อีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1436 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ตังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า../add_file/เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขอเชิญเที่ยวงาน ..วันฮารีรายา อีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1436 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ตังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ชื่อไฟล์ : zMXFbswMon20723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1r5W5J0Mon21249.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IwyBMMAMon21805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fLkvkJ4Mon31738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OX3b7zsMon32027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CkHuwcEMon32222.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F1dwns4Mon32344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hgtylwTMon32930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RtDbvcFTue90721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xuWnMXKTue90849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qA0gH9PTue90917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 75i1V6rTue91048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหว้ผีโบ๋(ผีหมู่)ประจำปี 2557 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหว้ผีโบ๋(ผีหมู่)ประจำปี 2557../add_file/ประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหว้ผีโบ๋(ผีหมู่)ประจำปี 2557
ชื่อไฟล์ : Ph8R0AoTue91051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tZYSyX3Tue91239.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อเชิญร่วมงานวันฮารีรายา อีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ. 1435 ในวันฮารีรายาวันแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อเชิญร่วมงานวันฮารีรายา อีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ. 1435 ในวันฮารีรายาวันแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้../add_file/อเชิญร่วมงานวันฮารีรายา อีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ. 1435 ในวันฮารีรายาวันแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : OcfTQHVTue91331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : elgebYOTue91519.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wd4b1TlTue91710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : apwD8T2Tue91903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 93blUwSTue92022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gt1RytdTue92254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กำหนดการจัดงานวันฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดการจัดงานวันฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า../add_file/กำหนดการจัดงานวันฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ชื่อไฟล์ : Ny5sV5HTue92352.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yHZF5AiTue92506.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : efFj7CITue92539.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 02U5YNRTue92646.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542../add_file/เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
ชื่อไฟล์ : VJZhCFXTue92824.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CdxJBatTue92942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เจ้าบ้าน คือ คนที่เป็นหัวหน้าครอบครองในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนที่ดูแลบ้าน หรือที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน หน้าที่ของเจ้าบ้าน กฎหมายทะเบียนราษฎร ได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้ คือ • มีคนเกิดในบ้าน • มีคนตายในบ้าน • มีคนย้ายออก – ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น • มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน หากไม่แจ้งจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย คนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน โดยปกติแล้วเมื่อมีการแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูว่าคนไปแจ้งนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ โดยดูจาก • บัตรประจำตัวของคนแจ้งพร้อมทะเบียนบ้านที่นำไปแสดงว่าคนที่ไปแจ้งชื่อในทะเบียนบ้านและ ช่องรายการระบุว่าเป็น "เจ้าบ้าน" หรือไม่ • ถ้าไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ก็ตรวจดูว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการบันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานถึงสาเหตุที่ไปแจ้งแทนเจ้าบ้าน กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้เยาว์หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่แทน • แต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างไม่มีใครมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากคนที่ครอบครองดูแลบ้านอยู่ขณะนั้นไปแจ้ง นายทะเบียนก็จะบันทึกปากคำไว้และดำเนินการรับแจ้งไว้เช่นกัน การมอบหมาย กรณีคนมีชื่อรายการในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านไม่ได้ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือไม่ได้ให้คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับคนแจ้งแต่มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทน ก็จะต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบ นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยคือ • บัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านผู้มอบหมาย ถ้าเป็นสำเนาผู้มอบหมายจะต้องเซ็นรับรองสำเนาไว้ด้วย • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี ) การแจ้งเกิด คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา ( หรือผู้ได้รับมอบหมาย ) แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด การแจ้งเกิด ผู้แจ้งเกิด ควรดำเนินการดังนี้ • ให้แจ้งชื่อตัวของเด็กเกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและแจ้งชื่อสกุลด้วย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่เกิด ถ้ามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล, สัญชาติ และที่อยู่ของบิดาและมารดาของเด็ก • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง ( กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา- มารดา) หลักฐานที่นำไปแสดง • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน, บิดา, มารดา หรือผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้าน • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 1/1 ) การแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีคนเกิด แต่ไม่ได้แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจ้าบ้าน คือ คนที่เป็นหัวหน้าครอบครองในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนที่ดูแลบ้าน หรือที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน หน้าที่ของเจ้าบ้าน กฎหมายทะเบียนราษฎร ได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้ คือ • มีคนเกิดในบ้าน • มีคนตายในบ้าน • มีคนย้ายออก – ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น • มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน หากไม่แจ้งจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย คนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน โดยปกติแล้วเมื่อมีการแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูว่าคนไปแจ้งนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ โดยดูจาก • บัตรประจำตัวของคนแจ้งพร้อมทะเบียนบ้านที่นำไปแสดงว่าคนที่ไปแจ้งชื่อในทะเบียนบ้านและ ช่องรายการระบุว่าเป็น "เจ้าบ้าน" หรือไม่ • ถ้าไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ก็ตรวจดูว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการบันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานถึงสาเหตุที่ไปแจ้งแทนเจ้าบ้าน กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้เยาว์หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่แทน • แต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างไม่มีใครมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากคนที่ครอบครองดูแลบ้านอยู่ขณะนั้นไปแจ้ง นายทะเบียนก็จะบันทึกปากคำไว้และดำเนินการรับแจ้งไว้เช่นกัน การมอบหมาย กรณีคนมีชื่อรายการในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านไม่ได้ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือไม่ได้ให้คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับคนแจ้งแต่มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทน ก็จะต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบ นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยคือ • บัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านผู้มอบหมาย ถ้าเป็นสำเนาผู้มอบหมายจะต้องเซ็นรับรองสำเนาไว้ด้วย • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี ) การแจ้งเกิด คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา ( หรือผู้ได้รับมอบหมาย ) แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด การแจ้งเกิด ผู้แจ้งเกิด ควรดำเนินการดังนี้ • ให้แจ้งชื่อตัวของเด็กเกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและแจ้งชื่อสกุลด้วย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่เกิด ถ้ามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล, สัญชาติ และที่อยู่ของบิดาและมารดาของเด็ก • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง ( กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา- มารดา) หลักฐานที่นำไปแสดง • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน, บิดา, มารดา หรือผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้าน • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 1/1 ) การแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีคนเกิด แต่ไม่ได้แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท../add_file/ เจ้าบ้าน คือ คนที่เป็นหัวหน้าครอบครองในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนที่ดูแลบ้าน หรือที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน หน้าที่ของเจ้าบ้าน กฎหมายทะเบียนราษฎร ได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้ คือ • มีคนเกิดในบ้าน • มีคนตายในบ้าน • มีคนย้ายออก – ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น • มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน หากไม่แจ้งจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย คนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน โดยปกติแล้วเมื่อมีการแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูว่าคนไปแจ้งนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ โดยดูจาก • บัตรประจำตัวของคนแจ้งพร้อมทะเบียนบ้านที่นำไปแสดงว่าคนที่ไปแจ้งชื่อในทะเบียนบ้านและ ช่องรายการระบุว่าเป็น "เจ้าบ้าน" หรือไม่ • ถ้าไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ก็ตรวจดูว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการบันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานถึงสาเหตุที่ไปแจ้งแทนเจ้าบ้าน กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้เยาว์หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่แทน • แต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างไม่มีใครมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากคนที่ครอบครองดูแลบ้านอยู่ขณะนั้นไปแจ้ง นายทะเบียนก็จะบันทึกปากคำไว้และดำเนินการรับแจ้งไว้เช่นกัน การมอบหมาย กรณีคนมีชื่อรายการในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านไม่ได้ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือไม่ได้ให้คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับคนแจ้งแต่มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทน ก็จะต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบ นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยคือ • บัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านผู้มอบหมาย ถ้าเป็นสำเนาผู้มอบหมายจะต้องเซ็นรับรองสำเนาไว้ด้วย • บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน ( ถ้ามี ) การแจ้งเกิด คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา ( หรือผู้ได้รับมอบหมาย ) แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด การแจ้งเกิด ผู้แจ้งเกิด ควรดำเนินการดังนี้ • ให้แจ้งชื่อตัวของเด็กเกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและแจ้งชื่อสกุลด้วย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่เกิด ถ้ามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล, สัญชาติ และที่อยู่ของบิดาและมารดาของเด็ก • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง ( กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา- มารดา) หลักฐานที่นำไปแสดง • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน, บิดา, มารดา หรือผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้าน • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 1/1 ) การแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีคนเกิด แต่ไม่ได้แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ชื่อไฟล์ : การแจ้งตาย แจ้งเมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งของท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาพบศพ แจ้งเมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่คนตายหรือผู้พบศพแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ การแจ้งตาย ควรดำเนินการดังนี้ • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่นำไปแสดง • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่ตายพร้อมสาเหตุการตาย ถ้ามรหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย และถ้าทราบชื่อ- สกุล ของบิดา, มารดาของผู้ตายให้แจ้งต่อนายทะเบียนด้วย • แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ตายด้วย จะเก็บ, ฝัง, เผา, ทำลาย หรือย้ายศพ ที่ไหน, เมื่อไร • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการตายตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง หลักฐานที่นำไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ( ถ้ามี ) • หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 4/1 ) การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา หมายถึง กรณีมีคนตายแต่ไม่ได้แจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้ให้ผู้แจ้งการตายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีการตายหรือพบศพ โดยดำเนินการดังนี้ • เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดง แล้วดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามความผิดที่กฎหมายกำหนด • สอบสวนสาเหตุจากพยานบุคคล เพื่อให้ทราบถึงวัน, เดือน, ปีที่ตาย, สถานที่ตายและผู้เห็นเหตุการณ์ ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กำหนด • รวบรวมหลักฐานและพิจารณา เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป • ผู้ใดไม่มาแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแจ้งตาย แจ้งเมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งของท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาพบศพ แจ้งเมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่คนตายหรือผู้พบศพแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ การแจ้งตาย ควรดำเนินการดังนี้ • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่นำไปแสดง • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่ตายพร้อมสาเหตุการตาย ถ้ามรหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย และถ้าทราบชื่อ- สกุล ของบิดา, มารดาของผู้ตายให้แจ้งต่อนายทะเบียนด้วย • แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ตายด้วย จะเก็บ, ฝัง, เผา, ทำลาย หรือย้ายศพ ที่ไหน, เมื่อไร • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการตายตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง หลักฐานที่นำไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ( ถ้ามี ) • หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 4/1 ) การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา หมายถึง กรณีมีคนตายแต่ไม่ได้แจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้ให้ผู้แจ้งการตายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีการตายหรือพบศพ โดยดำเนินการดังนี้ • เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดง แล้วดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามความผิดที่กฎหมายกำหนด • สอบสวนสาเหตุจากพยานบุคคล เพื่อให้ทราบถึงวัน, เดือน, ปีที่ตาย, สถานที่ตายและผู้เห็นเหตุการณ์ ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กำหนด • รวบรวมหลักฐานและพิจารณา เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป • ผู้ใดไม่มาแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท../add_file/การแจ้งตาย แจ้งเมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งของท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาพบศพ แจ้งเมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่คนตายหรือผู้พบศพแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ การแจ้งตาย ควรดำเนินการดังนี้ • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่นำไปแสดง • แจ้งวัน, เดือน, ปี และสถานที่ตายพร้อมสาเหตุการตาย ถ้ามรหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย และถ้าทราบชื่อ- สกุล ของบิดา, มารดาของผู้ตายให้แจ้งต่อนายทะเบียนด้วย • แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ตายด้วย จะเก็บ, ฝัง, เผา, ทำลาย หรือย้ายศพ ที่ไหน, เมื่อไร • แจ้งชื่อตัว, ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการตายตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวที่นำไปแสดง หลักฐานที่นำไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ( ถ้ามี ) • หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 4/1 ) การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา หมายถึง กรณีมีคนตายแต่ไม่ได้แจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้ให้ผู้แจ้งการตายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีการตายหรือพบศพ โดยดำเนินการดังนี้ • เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดง แล้วดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามความผิดที่กฎหมายกำหนด • สอบสวนสาเหตุจากพยานบุคคล เพื่อให้ทราบถึงวัน, เดือน, ปีที่ตาย, สถานที่ตายและผู้เห็นเหตุการณ์ ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กำหนด • รวบรวมหลักฐานและพิจารณา เมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป • ผู้ใดไม่มาแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือพบศพ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ชื่อไฟล์ : การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายที่อยู่ มีกรณีต่างๆ ดังนี้ การย้ายออก เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การย้ายเข้า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งย้ายปลายทาง เป็นกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 ข้อ 2 ซึ่งผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเจ้าบ้าน ต้องไปเซ็นต์ยินยอมให้ย้ายเข้าต่อหน้านายทะเบียนพร้อมนำหลักฐานถือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย และเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ การย้ายออก นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน(กรณีการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน) • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) การย้ายเข้า นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) หมายเหตุ ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญก่อนนำไปย้ายเข้า ผู้ย้ายเข้าสามารถขอใบแทนได้ที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยยื่นคำร้องพร้อมสำเนาการแจ้งความประกอบเรื่องหรือนำใบแจ้งย้ายที่อยู่ซึ่งชำรุดไปแสดง การแจ้งย้ายออก – ย้ายเข้าเกินกำหนด เมื่อมีคนในบ้านย้ายออก – ย้ายเข้า เจ้าบ้านไม่แจ้งย้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก – ย้ายเข้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายที่อยู่ มีกรณีต่างๆ ดังนี้ การย้ายออก เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การย้ายเข้า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งย้ายปลายทาง เป็นกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 ข้อ 2 ซึ่งผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเจ้าบ้าน ต้องไปเซ็นต์ยินยอมให้ย้ายเข้าต่อหน้านายทะเบียนพร้อมนำหลักฐานถือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย และเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ การย้ายออก นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน(กรณีการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน) • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) การย้ายเข้า นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) หมายเหตุ ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญก่อนนำไปย้ายเข้า ผู้ย้ายเข้าสามารถขอใบแทนได้ที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยยื่นคำร้องพร้อมสำเนาการแจ้งความประกอบเรื่องหรือนำใบแจ้งย้ายที่อยู่ซึ่งชำรุดไปแสดง การแจ้งย้ายออก – ย้ายเข้าเกินกำหนด เมื่อมีคนในบ้านย้ายออก – ย้ายเข้า เจ้าบ้านไม่แจ้งย้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก – ย้ายเข้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ../add_file/ การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายที่อยู่ มีกรณีต่างๆ ดังนี้ การย้ายออก เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การย้ายเข้า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งย้ายปลายทาง เป็นกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 ข้อ 2 ซึ่งผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนเจ้าบ้าน ต้องไปเซ็นต์ยินยอมให้ย้ายเข้าต่อหน้านายทะเบียนพร้อมนำหลักฐานถือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย และเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ การย้ายออก นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน(กรณีการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน) • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) การย้ายเข้า นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน • บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) หมายเหตุ ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) กรณีใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญก่อนนำไปย้ายเข้า ผู้ย้ายเข้าสามารถขอใบแทนได้ที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยยื่นคำร้องพร้อมสำเนาการแจ้งความประกอบเรื่องหรือนำใบแจ้งย้ายที่อยู่ซึ่งชำรุดไปแสดง การแจ้งย้ายออก – ย้ายเข้าเกินกำหนด เมื่อมีคนในบ้านย้ายออก – ย้ายเข้า เจ้าบ้านไม่แจ้งย้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก – ย้ายเข้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ชื่อไฟล์ : การขอเลขหมายประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้องมีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้ หลักฐานประกอบการขอเลขหมายประจำบ้าน • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลขบ้าน และผู้แจ้ง • ใบอนุญาตปลูกสร้าง (ถ้ามี) • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในฐานะผู้มอบหมายกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย) • แบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขอเลขหมายประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้องมีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้ หลักฐานประกอบการขอเลขหมายประจำบ้าน • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลขบ้าน และผู้แจ้ง • ใบอนุญาตปลูกสร้าง (ถ้ามี) • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในฐานะผู้มอบหมายกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย) • แบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี) ../add_file/การขอเลขหมายประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้องมีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้ หลักฐานประกอบการขอเลขหมายประจำบ้าน • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลขบ้าน และผู้แจ้ง • ใบอนุญาตปลูกสร้าง (ถ้ามี) • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในฐานะผู้มอบหมายกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย) • แบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี)
ชื่อไฟล์ : GDm6ZpyTue94057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : igidwOCTue94231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IUE2mn6Tue94346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htWZ0OMTue94508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4BVO3rmTue94640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JRJhODBMon50806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : wdlTnVYMon51213.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5C3rKxPMon55402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : XRujpAmMon55600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 96Dpg80Tue94754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ข้อแนะนำการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร อาคาร หมายความว่า 1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน 3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย - ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม - ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 6. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) • หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น) • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508) • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) • แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) การพิจารณา ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่ กองช่างเทศบาล การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจำบ้าน • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • สำเนาทะเบียนบ้าน • แบบแปลน 1 ชุด • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • รูปถ่ายอาคาร 1 รูป เลขหมายประจำบ้านมีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ 4 บาท • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารที่มีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย คำเตือน 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาล และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 3. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ 4 . ถ้าเป็นการกระทำ อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ข้อแนะนำการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร อาคาร หมายความว่า 1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน 3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย - ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม - ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 6. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) • หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น) • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508) • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) • แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) การพิจารณา ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่ กองช่างเทศบาล การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจำบ้าน • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • สำเนาทะเบียนบ้าน • แบบแปลน 1 ชุด • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • รูปถ่ายอาคาร 1 รูป เลขหมายประจำบ้านมีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ 4 บาท • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารที่มีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย คำเตือน 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาล และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 3. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ 4 . ถ้าเป็นการกระทำ อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ../add_file/ การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ข้อแนะนำการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร อาคาร หมายความว่า 1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน 3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย - ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม - ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 6. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) • หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น) • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508) • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) • แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) การพิจารณา ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่ กองช่างเทศบาล การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจำบ้าน • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • สำเนาทะเบียนบ้าน • แบบแปลน 1 ชุด • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • รูปถ่ายอาคาร 1 รูป เลขหมายประจำบ้านมีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ 4 บาท • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารที่มีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย คำเตือน 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาล และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 3. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ 4 . ถ้าเป็นการกระทำ อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ
ชื่อไฟล์ : ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) • หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น) • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508) • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) • แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) การพิจารณา ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่ กองช่างเทศบาล การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจำบ้าน • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • สำเนาทะเบียนบ้าน • แบบแปลน 1 ชุด • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • รูปถ่ายอาคาร 1 รูป เลขหมายประจำบ้านมีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ 4 บาท • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารที่มีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย คำเตือน 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาล และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 3. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ 4 . ถ้าเป็นการกระทำ อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) • หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น) • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508) • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) • แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) การพิจารณา ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่ กองช่างเทศบาล การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจำบ้าน • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • สำเนาทะเบียนบ้าน • แบบแปลน 1 ชุด • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • รูปถ่ายอาคาร 1 รูป เลขหมายประจำบ้านมีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ 4 บาท • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารที่มีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย คำเตือน 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาล และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 3. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ 4 . ถ้าเป็นการกระทำ อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ../add_file/ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม 2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างอย่างละ 5 ชุด • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน • เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) • หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น) • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508) • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) • แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทำประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) การพิจารณา ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำบ้านได้ที่ กองช่างเทศบาล การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจำบ้าน • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • สำเนาทะเบียนบ้าน • แบบแปลน 1 ชุด • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • รูปถ่ายอาคาร 1 รูป เลขหมายประจำบ้านมีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร • อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท • อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ 4 บาท • ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท • อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือกำแพงให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารที่มีพื้นที่ชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย คำเตือน 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาล และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 3. ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ 4 . ถ้าเป็นการกระทำ อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ
ชื่อไฟล์ : jJdHePXTue94914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WSaNg9CTue95018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ ( ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต ) • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล • สำเนาใบ รง.4 • กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง •ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม - เสริมสวย • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )| • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ ( ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต ) • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล • สำเนาใบ รง.4 • กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง •ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม - เสริมสวย • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )| • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี../add_file/ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ ( ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต ) • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล • สำเนาใบ รง.4 • กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง •ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม - เสริมสวย • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )| • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
ชื่อไฟล์ : ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวของผู้รับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต ) • ใบรับรองแพทย์ • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต • ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวของผู้รับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต ) • ใบรับรองแพทย์ • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต • ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ../add_file/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวของผู้รับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต ) • ใบรับรองแพทย์ • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต • ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่ • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ • ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ • ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ภารกิจที่ดำเนินการ • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ • ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน • จัดกิจกรรมด้านกีฬา • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ด้านสุขภาพอนามัย มีการสบับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้านอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนของสปช. และของเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่ • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ • ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ • ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ภารกิจที่ดำเนินการ • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ • ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน • จัดกิจกรรมด้านกีฬา • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ด้านสุขภาพอนามัย มีการสบับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้านอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนของสปช. และของเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาล../add_file/ มีหน้าที่ • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ • ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ • ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ภารกิจที่ดำเนินการ • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ • ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน • จัดกิจกรรมด้านกีฬา • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ด้านสุขภาพอนามัย มีการสบับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้านอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนของสปช. และของเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
ชื่อไฟล์ : 2KmMStXTue95434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : spCSh9XTue95556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5kWsTD6Tue95742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XS5HuDYTue95809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ykXPfFfTue95850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vwQRJfOTue95930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 59DkofBTue100023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bp5KvrmTue100147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UWN0DHiTue100326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e2HUf0hTue100440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xnzFjgQTue100510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WbRItipTue100556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d5pfD7nTue100619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8T2PdURTue100648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : irl3RArTue101022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i8d8P5UTue101134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ujWDtNPTue101245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gq10CECTue101533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pmCIpdATue101702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AyhDifwTue101810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Njtd1gTue101922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5fZ80EETue102047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w65jusfTue102051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RnYG0pJTue102504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AernD6ZTue102635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cWPK9dmTue102807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kiEVtCBTue102930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O3ydJIrTue103025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BBvD12VTue103302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9pBltWdTue103306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 11kMyNOTue103343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fcYopvHTue103410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R8MhpQhTue103525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xYclT4zTue103556.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AszLqRpTue103722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cpyutemTue103819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : psCv7JkTue103832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WBjfuZuTue103929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e4qyprJTue104036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RQkyeXATue104036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L10oq0xTue104148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2cmyEjnTue104258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kls4rttTue104354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wpDoGfTTue104515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B9gyIRXTue104528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FXetOGeTue104718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aMSBpCqTue104727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 80uAemjTue104821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AwPCCmDTue104923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HiPutARTue105000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6sZcUNUTue105032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0NHEJC5Tue105202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0mY0zlOTue105300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VsZ5jy3Tue105438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1qWOzW0Tue105522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QnM4ioTTue105701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Om2UpOBTue105812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e3XI1BATue105932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GLPjNJZTue110115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eitgy5uTue110320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iYJevnKTue110338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pqbnq4RTue110529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5bMemCLTue110547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uqoa1K7Tue110800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fhygL0XTue110934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : koeDKqvTue111036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 353efNBTue111131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 08CfZ7UTue111458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : clNra0ITue111537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rBpk6YhTue111610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VT8BSIWTue111621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c0tEDVxTue111659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xnN7Z6dTue111757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RkLFiA1Tue111837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H5jiLwWTue112051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AZcSrnLTue113453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : whDL3okTue113706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oMfD5BITue113841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u1TLSqATue113925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pZKkR5sTue113945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f7iyxfsTue114058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7KlznRMTue114155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PDydmPtTue114159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : XiwooaxTue114317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลทุ่งหว้าเดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาล” โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นจาก “สุขาภิบาลทุ่งหว้า” เป็น “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า” โดยมี ประกาศปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลทุ่งหว้าเดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาล” โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นจาก “สุขาภิบาลทุ่งหว้า” เป็น “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า” โดยมี ประกาศปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542../add_file/ เทศบาลตำบลทุ่งหว้าเดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาล” โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นจาก “สุขาภิบาลทุ่งหว้า” เป็น “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า” โดยมี ประกาศปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ชื่อไฟล์ : ey8Xe9jTue114400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e6lEfbmTue114412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QSuLpm1Tue115048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HIdOCAjTue115202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XalBSeRTue115217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yJ6j1VxTue115306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bPLtFSHTue115417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6XtO8UdTue115437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nFk4VCoTue115624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6mNw98pTue115751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MEv75NaTue120154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XwSeVKTTue120216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ME2nZmBTue120232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fXY1LTQTue120250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A2QVLGBTue120307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vVkfCRxTue120459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fhfG8DNTue12439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iKFmAVHTue12814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L5vrtTqTue12922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JphVheNTue13228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r43i5o0Tue13505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4wpPLoaTue14315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nWxORODTue14509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iww0FRBTue14634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3oqgTdsTue14837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7hU99fATue15524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KWj1EgNTue15839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wVv2A3hTue21350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : udaXtoMTue21905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wd2qk9hTue22133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : an7EW4BTue22831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vm3QX3tTue23606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V6fWvTaTue23728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wh3uK0sTue23826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j3hXO3RTue24004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vjPTpwETue24054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uaJg2QWTue24145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F5VLCesTue24414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0MfmzPiTue24542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h9iIvwlTue25658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XfEgdyGFri103401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0NbB9ciTue25939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : II5xwo8Tue25946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tRu5JIJTue30801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lTx29bBTue31132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iMgb1BRTue31143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WgWoN3JTue31323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FWVY8IhTue31354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : djbkbZaTue31413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WGUOqgNTue31424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SsggLu6Tue31456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w2AVW3NTue31519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 72G0v1ATue31612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่ https://khonthai.com/TH/ เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่ https://khonthai.com/TH/ เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19../add_file/ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่ https://khonthai.com/TH/ เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19
ชื่อไฟล์ : ECxCqBSTue31655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : erIso0vTue31739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z0pLGPJTue31813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FZeK3RSTue32419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3uftNinTue32916.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N7HLHF7Tue33108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lv3TXW9Tue33225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eIMFpipTue33236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4JtJTSvTue33544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : utNUBjzTue34252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2KGokwrTue34303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7ru99uMTue34524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wG5TyHYTue34701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rlbPpGyTue34905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bpxkx9gTue35149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k5UUllgTue35518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PlcmuXMTue35659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hf6bzotTue35921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qbyNCiDTue40029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZJy0siPTue40126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 34jNvKLTue40350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JYDrpv9Tue40400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B00wqouTue40516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RsSSEPaTue40615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UzI5T2zTue40757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2x6zaDYTue40823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k8VBMQmTue41224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hOCOhO0Tue41355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 54HjTjcTue41505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0k5TAPbTue41711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aUtqBxQTue41803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ozFU59Tue41841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vkN616VTue42056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DTTBFw6Tue42105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H67rBGDTue43330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UAaSmS5Tue43621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p6T55FWTue43653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eGv2KUITue44009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : llWGYH3Tue44539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xprHsubTue44755.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5vL0kamTue45125.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1AXK96cTue45804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ofSOAXITue45841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OeLgxuETue50256.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NPM4jw4Tue50303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NDxWhhtTue50509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BPDouoMTue50717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AhsyLj5Tue50742.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8lBw0t3Tue50830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QSakkmUTue51052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3MaN2xKTue51315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tmly0VJWed90823.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WtVjGzSWed90952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IsgpR9dWed91042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QdpccGCWed91311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1lU8s2LWed91505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S9mi8pqWed91635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MHFPhuCWed91844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h38w2hHWed92016.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6ZeQVunWed92409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BNwVek7Wed92521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TCkikkqWed92740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tXmYM6ZWed92937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YUXwgzlWed93128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fblnBwPWed93631.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O3kYGDSWed93753.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wCAkbnyWed93938.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ZeoHOaWed94201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ihIxDFHWed94318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bFPqFvzWed95116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mhZ5P1bWed100014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O66HL5DWed100223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qW4GSDLWed100348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y1B0Q1HWed100555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jqkrvn6Wed101005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QVMvuFqWed101310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e8ezuI7Wed103441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vv9jC6GWed103614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SmmDQCZWed103728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bDIexaGWed103843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hypbvGPWed104117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R6Vz2jhWed104412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kfx8uMNWed104756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ozh6QUeWed105119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8O79fTYWed105309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xn2EXykWed105526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C33VxU1Wed105851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาขออนุมัติ ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยจะใช้สูตรคำนวณ ประเภทงานถนน คสล. คือ K = ๐.๓๐ + ๐.๑0lt/Io + ๐.๓๕Ct / Co + ๐.๑๐Mt / Mo + ๐.๑๕St/So file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาขออนุมัติ ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยจะใช้สูตรคำนวณ ประเภทงานถนน คสล. คือ K = ๐.๓๐ + ๐.๑0lt/Io + ๐.๓๕Ct / Co + ๐.๑๐Mt / Mo + ๐.๑๕St/So../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาขออนุมัติ ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยจะใช้สูตรคำนวณ ประเภทงานถนน คสล. คือ K = ๐.๓๐ + ๐.๑0lt/Io + ๐.๓๕Ct / Co + ๐.๑๐Mt / Mo + ๐.๑๕St/So
ชื่อไฟล์ : 8glPnGwWed110330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฮมัทบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน 1,400,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน โดยวิธีพิเศษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฮมัทบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน 1,400,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน โดยวิธีพิเศษ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฮมัทบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน 1,400,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน โดยวิธีพิเศษ
ชื่อไฟล์ : gtLn5fsWed110706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิก พร้อมเทคอนกรีต สายบานาซะทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยวิธีพิเศษ และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิก พร้อมเทคอนกรีต สายบานาซะทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยวิธีพิเศษ และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิก พร้อมเทคอนกรีต สายบานาซะทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยวิธีพิเศษ และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ชื่อไฟล์ : Xu95jFXWed110853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : INu8qu7Wed111141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับเกรดบดอัด จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับเกรดบดอัดถนนสายท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 631,000.-บาท (-หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 2. โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับบดอัด ถนนสายท่าพร้าว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 776,200.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับเกรดบดอัด จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับเกรดบดอัดถนนสายท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 631,000.-บาท (-หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 2. โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับบดอัด ถนนสายท่าพร้าว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 776,200.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับเกรดบดอัด จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับเกรดบดอัดถนนสายท่าแบก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 631,000.-บาท (-หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 2. โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่โดยการถมดินหรือหินผุปรับระดับบดอัด ถนนสายท่าพร้าว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 776,200.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ชื่อไฟล์ : l6veoKWWed111214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N7a89YuWed111258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DXem1TUWed111522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 60VInf5Wed111615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e7tLBz7Wed111638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L3MLNsSWed111649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vlkddmLWed111749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vDVPW8bWed111756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์../add_file/การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ชื่อไฟล์ : eMmZpgwWed111830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 73TzRcwWed111910.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I3AjEiNWed111950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f51SWvBWed112030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์../add_file/การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ชื่อไฟล์ : EIk2BwoWed112043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายจุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ขนาดกว่าง 7.50 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 5 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) ราคากลาง 773,000.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายจุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ขนาดกว่าง 7.50 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 5 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) ราคากลาง 773,000.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายจุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ขนาดกว่าง 7.50 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 5 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) ราคากลาง 773,000.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ชื่อไฟล์ : HvkAgi7Wed112101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UIL63sVWed112136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WTYE1ybWed112219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PFX4VvhWed112253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sHVQIFCWed112335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qpqw2pIWed112543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายละเอียดดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลี่ยงเมือง - ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 422,000.-บาท จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 511,000.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายละเอียดดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลี่ยงเมือง - ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 422,000.-บาท จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 511,000.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ และจะทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายละเอียดดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลี่ยงเมือง - ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 422,000.-บาท จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 511,000.-บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
ชื่อไฟล์ : J9IUmrGWed113151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oKRUL9oWed113306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c0i6GCxWed114002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YOpx7orWed114545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Yh3Vw6Wed114846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uiJDehkWed114919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AC5UQtiWed114945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kxonoxuWed115046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncyAIOCWed115118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PNI0mHfWed115130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ ถนนสายเลี่ยงเมือง – ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ำ คสล. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 1,306,400.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ ถนนสายเลี่ยงเมือง – ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ำ คสล. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 1,306,400.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ ถนนสายเลี่ยงเมือง – ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ำ คสล. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ราคากลาง 1,306,400.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ
ชื่อไฟล์ : 3enmZa1Wed115143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yZVBrumWed115210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x8ImStzWed115237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9WUmMn0Wed115302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1PhAKWJWed115336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5NAxoa0Wed115407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CagZqisWed115523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TvcTk1LWed115553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l3A8yZ0Wed115621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Otw3VmVWed115736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nqQBO1lWed120309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KLb6YTHWed120339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kYprOaAWed120406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TTEnpAMWed120445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OpTEG56Wed120536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KQnYX3JWed120857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y0cH3qmWed10505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A9oiRGGWed10554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4LdYyN8Wed10625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MmVve8NWed10717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t3PWxJxWed10759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 37FIiOsWed10840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : da6jyEXWed10909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pp7cftSWed10938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : evZ19K7Wed11007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : paIEdXHWed11038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gu6O2xuWed11118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zjEhxURWed11152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gewBs8VWed11218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gCZaTrZWed11250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o8ZMc5lWed11318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lkRpQyUWed11344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : olWydIKWed11448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rVcsZVqWed11543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3PZIa0IWed11553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IV00BGgWed11650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ku94OcoWed11720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JqsmiRAWed11757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r4GskvzWed11831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 64I4bHKWed11924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cw3GF1QWed11954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s5yzYfgWed12025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : re9N9QeWed12112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sFRIip9Wed12112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 177,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 2. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายอาหารบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 303,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 177,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 2. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายอาหารบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 303,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 177,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 2. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายอาหารบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคากลาง 303,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ชื่อไฟล์ : UvfEVFVWed12257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vclENr2Wed12322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PSxtp6VWed12359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HFH0X1rWed12438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : csVncYvWed12509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5TuICR4Wed12538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PrfwiMOWed12621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 59u9ESSWed12638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OkSDlJCWed12649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9K9i0VoWed12724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S8JWgfIWed12755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hXLwzuhWed12837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6ThhlALWed12905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : krvyi6dWed12938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AIn6c4bWed13012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9c6T2hWWed13045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9m4Vi0jWed13114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XoAW05wWed13152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีพิเศษ โดยจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังนี้ 1.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางวี สายถนนเทศบาล – ท่าอ้อย หมู่ที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 195 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด) ราคากลาง 727,500.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 1.2 โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ สายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ เทศบาลตำบลทุ่งกว้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร โดยถมดินหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า) ราคากลาง 358,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีพิเศษ โดยจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังนี้ 1.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางวี สายถนนเทศบาล – ท่าอ้อย หมู่ที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 195 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด) ราคากลาง 727,500.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 1.2 โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ สายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ เทศบาลตำบลทุ่งกว้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร โดยถมดินหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า) ราคากลาง 358,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีพิเศษ โดยจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังนี้ 1.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรางวี สายถนนเทศบาล – ท่าอ้อย หมู่ที่ 1 กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 195 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด) ราคากลาง 727,500.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 1.2 โครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ สายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ เทศบาลตำบลทุ่งกว้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร โดยถมดินหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า) ราคากลาง 358,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ชื่อไฟล์ : EbuL9ykWed13812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sd2oxWbWed13932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iWEMD4iWed14452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ราคากลาง 3,264,000.-บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ราคากลาง 3,264,000.-บาท../add_file/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ราคากลาง 3,264,000.-บาท
ชื่อไฟล์ : 1imb2UGWed14655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลาง 400,000.-บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลาง 400,000.-บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลาง 400,000.-บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)
ชื่อไฟล์ : rXvcFbHWed14842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VAwZ5QAWed15306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EP5zoiWWed15441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zTuvQtjWed15716.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f0RlQr6Wed15837.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5SngQpEWed20054.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : apLujEIWed21048.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : suUsvVmWed21328.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zMLQNcyWed21546.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RGbdNn4Wed22107.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7319xZHWed22525.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wrHmbnkWed22728.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gt3SP30Wed23441.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bzn2o7iWed23757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GPeCRdUWed24345.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZEulj8dWed24511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AtcPryeWed24646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5levMlwWed24932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htwNWHyWed25225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KW1h2L2Wed25534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gshjwnzWed30004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DTwCanbWed30113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M0S5mEbWed30624.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3gLOj8NWed30854.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษ 5 โครงการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษ 5 โครงการ../add_file/ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษ 5 โครงการ
ชื่อไฟล์ : FGzls9pWed31907.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7rvuEwgWed32141.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ZCPWEiWed32617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t4Bod8lWed32757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S1RBTHXWed33053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : neg8PLjWed33259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HqmS5EgWed33406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NdCRhkBWed33512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5XuIiw4Wed33549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cZLQRrsWed33625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1gl4tZ1Wed33626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vjS8eyuWed33652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hYVCSv4Wed33723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cibKIPXWed33820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BcJNy59Wed33849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zwiqxuUWed33849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VQEtI32Wed33923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zBxOCeEWed33955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YrClMePWed34029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3TRECsOWed34106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SZykZuSWed34107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JbViesBWed34136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : euA1375Wed34207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 24vNOEuWed34330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HxOVGsDWed34356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YWTtX02Wed34402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gKbjVQOWed34437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zgYF18iWed34507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dDOqixdWed34537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rlqVBtDWed34608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UykzdHwWed35026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2nmPJDKWed35038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g1SuFjiWed35101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4mq8ED5Wed35135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qNdndctWed35203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1aGxOYaWed35231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sM4rpd1Wed35256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FeGwNl4Wed35324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bTqcGRpWed35400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jVWajbiWed35425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yV4IgJJWed35431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2N3bowVWed35456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DgJhzo5Wed35540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EfMRixdWed35609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fLYpvlJWed35649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0qfTDKDWed35720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rLvWzTnWed35725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2BgdmlYWed35731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vZy4DxYWed35742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B0ld2btWed35808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RvhxggaWed35814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J5k32O3Wed35835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dgSows2Wed35903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MF305FsWed35930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yTvbOGtWed35933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JmM1k7pWed35933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 01W01yiWed35956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UP3pUm7Wed40020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G8VXtEkWed40101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qIR1osGWed40141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5vLKZb7Wed40211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : STHb8jlWed40322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 25hsKbkWed40326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aSwr5etWed40352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EeXMRTZWed40356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o4tAvGsWed40414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FBvzj15Wed40435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BvAIIZNWed40440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8S5aWIAWed40504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6mTdwyQWed40523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DuAKxxzWed40532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H7A1ilGWed40555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1pLJvyOWed40630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EZoFzfyWed40651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZQLZYdpWed40657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xioOCddWed40657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ll4VBR0Wed40722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m4utSsGWed40749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DEGmd3TWed40816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zvqufEmWed40841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : std7VBkWed40906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 30czvPPWed41003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H6jaTuZWed41028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rpdc5WxWed41035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DVCKOWRWed41105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DOfGLhNWed41132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nIOjaQ8Wed41136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PlfUvgXWed41158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8aw6JmNWed41255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XqsFebiWed41436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zaR5Q7JWed41548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FqD7RWOWed41927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R30rijoWed42040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UmYaIgkWed42239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bDWi80cWed42314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FxhAUh7Wed42402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fg2i2btWed42422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BwefQMcWed42433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qqcJYkMWed42508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9qSHPGZWed42610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ErkN2K4Wed42642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Piuo6iWed42657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nOPKkhwWed42719.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZoJMYbkWed42757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CtXx6NuWed42803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NvD5idBWed42850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BLcoiLrWed43044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4n9jMR0Wed43319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xi1Cco0Wed44404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0si3xG5Wed44437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JiN9cSsWed44525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4txGSarWed44543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q9MmN7zWed44627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7XjbyWBWed44652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hkDl6wVWed44718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e3krcyxWed44754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gb84QLHWed44755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fk54khrWed44840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AiMiiY0Wed44926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OnFECcdWed45038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vEnx7qJWed45128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6qgJN5lWed45203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N0pQ2dmWed45300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dHDiPr5Wed45312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kFrysuNWed45448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H17jTbCWed45513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : onEFOEOWed45656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GE6O0P9Wed45901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yS8ATxFWed50014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8z0urQHWed50201.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncqoygrWed50209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MHUreOzWed50242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M5cqux6Wed50246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Al63JRFWed50303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wbSijDjWed50326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : clwB0AWWed50412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z25DWmwWed50420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LfknA50Wed50444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I6m91S3Wed50507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LVy5q8eWed50532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eAxYobCWed50545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyqXrsLWed50558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fpG3ARpWed50600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aPaC4OOWed50645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N3sB17lWed50647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 86bYP4sWed50714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oz3otv2Wed50720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้