เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4316 สตูล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาปลูกต้นปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อชั้นวางของ ชนิด 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการสร้างรั้วลวดหนามโดยรอบบริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อต้นปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รหัสครุภัณฑ์ 420-64-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 459-46-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รหัสครุภัณฑ์ 420-54-0015 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1116 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 002-43-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5991 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 002-46-0002 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-2248 สตูล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประเพณีไหว้ผีหมู่ ประจำปี 2566 ขนาด 1.2 x 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บง ๒๕๙๑ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บค ๔๕๑๕ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๖-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คและกำจัดกลิ่นแอร์และฝ้าเพดานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4316 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าในตลาดสด ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าในตลาดสด ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อผ้ายืดสีเหลือง เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง (ซ่อมเปลี่ยนวอยซ์เสียงแหลม) รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๙-๖๔-๐๐๐๙ ถึง ๔๕๙-๖๔-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อชั้นวางของชนิดสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed เช่าเวทีพร้อมแผงหลังและไฟประดับเวที เพื่อใช้สำหรับโครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา (ฮ.ศ.๑๔๔๔) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวรหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สลามัตฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ (ประจำปี ๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อของที่ระลึกประธานเปิดงาน สำหรับโครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา (ฮ.ศ. ๑๔๔๔) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed เช่าเต็นท์ใหญ่ เพื่อใช้สำหรับโครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา (ฮ.ศ.๑๔๔๔) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวรหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed เช่าเต็นท์ โต๊ะ+เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา (ฮ.ศ.๑๔๔๔) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวรหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อพันธุ์ปลานิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 262 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า