messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาบริการรถไถปรับพื้นที่สวนปาล์มของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 4 ไร่ 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1116 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 002-43-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สลามัตฮารีรายา อีดิ้ลอัฏฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (ประจำปี 2567) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิสุทธิ์ - โรงพระจีนบ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องผสมสัญญาณ 16 ช่อง (Mixer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บง 2591 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 006-51-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บค 4515 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 006-46-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed เช่าเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4x9 เมตร เพื่อใช้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาตีเส้นสนามกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาจัดตกแต่งริ้วขบวนพาเหรด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายทีม (โฟมบอร์ด) สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สลามัตฮารีรายาอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (ประจำปี 2567) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา พร้อมสกรีน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567 จำนวน 438 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed เช่าเต็นท์โค้ง ขนาด 5 x 12 เมตร ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-1867 สตูล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ลำโพงกลางแหลมขนาด 15 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 459-64-0009-0012 จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เลขที่ 59/4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed เช่าเต็นท์ เก้าอี้ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมให้ความรู้ต้อนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนซอยซูซูกิ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ภัยเล็กหมายเลขทะเบียน 80-1813 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 026-48-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขอต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (ประจำปี 2567) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการขยายถนนสายโรงไฟฟ้า-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาจัดทำฝาตะแกรงเหล็กและฝาปิดบ่อบำบัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตรุษจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายทุ่งปรือ (ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) หมู่ที่ 6 บ้านนาโพธิ์ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U ถนนบ้านบนควน - คันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4316 สตูล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5991 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 002-46-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
1 - 50 (ทั้งหมด 345 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า