เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
image กองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช.) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โครการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ภาพ) [29 เมษายน 2563]
สวัสดีปีใหม่ (12 ภาพ) [1 มกราคม 2561]
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (14 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
อบรมผผู้นำงานสร้างเสริมสุขภาพ (11 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (23 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
เทศบาลห่วงใยผู้สูงอายุ (6 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
คัดกรองเบาหวาน (7 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
ฉีดวัคซีน (1 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย (5 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า