เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
image กองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช.) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โครการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ภาพ) [29 เมษายน 2563]
สวัสดีปีใหม่ (12 ภาพ) [1 มกราคม 2561]
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (14 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
อบรมผผู้นำงานสร้างเสริมสุขภาพ (11 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (23 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
เทศบาลห่วงใยผู้สูงอายุ (6 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
คัดกรองเบาหวาน (7 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
ฉีดวัคซีน (1 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย (5 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 310