เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
photo บัญชีคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือประจาศูนย์ฯ ของเทศบาลตาบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตาบลทุ่งหว้า ประจาปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรดารและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า