messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปสถิติการให้บริการ E-service ระหว่าง (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือน(ตุลาคม 2566- มีนาคม 2567) ประจำปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ระหว่าง(1ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
สถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
สถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ และสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 28
สถิติจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 69
สถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ และสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
สถิติจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,สถิติจำนวนผู้มายื่นคำร้องของใช้น้ำ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
แบบรายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 137
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 132
แบบรายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 157
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนกันยาน -ธันวาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 157
แบบรายงานผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 163
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนมิถุนายน-สิงหาคมประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 200
แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนมกราคม-พฤษภาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 209
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือเดือนมกราคม-พฤษภาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 202
รายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 183
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 239
ข้อมูลสถิติ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 187
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า