เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ และสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file สถิติจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,สถิติจำนวนผู้มายื่นคำร้องของใช้น้ำ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนกันยาน -ธันวาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แบบรายงานผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนมิถุนายน-สิงหาคมประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนมกราคม-พฤษภาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือเดือนมกราคม-พฤษภาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ข้อมูลสถิติ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า