เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า