เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1_64 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1_64
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1_64 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1_64
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1_64 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1_64 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1_63 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4_63 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4_63 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4_63 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4_63 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3_63 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1_63 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3_63 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3_63 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3_63 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2_63 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
1 - 20 (ทั้งหมด 230 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 387