ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 พ.ค. 2562
82 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 พ.ค. 2562
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาย้ายระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติและระบบกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 พ.ค. 2562
84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 พ.ค. 2562
85 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 เม.ย. 2562
86 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 เม.ย. 2562
87 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 เม.ย. 2562
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 เม.ย. 2562
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บริเวณสวนสุขภาพท่าเทียบเรือท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 มี.ค. 2562
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18