ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ก.ค. 2562
72 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ก.ค. 2562
73 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ก.ค. 2562
74 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.ค. 2562
75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (8 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 มิ.ย. 2562
76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 มิ.ย. 2562
77 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง ใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 มิ.ย. 2562
78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 5 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 พ.ค. 2562
79 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ ที่สำนักงานชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 พ.ค. 2562
80 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-1867 สตุล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18