ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต และของรางวัล โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ส.ค. 2562
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต และของรางวัล โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ส.ค. 2562
63 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา (ฮ.ศ.1440) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 ก.ค. 2562
64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ก.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ก.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อผ้ายืดสีขาวและผ้ายืดสีเหลือง เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 ก.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะ เช่าเต้นท์และพื้นเวที เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 ก.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างชุดตักบาตรและชุดเครื่องไทยผ้าไตร พานดอกไม้สด กรวยกระทงดอกไม้สดธูปเทียนแพ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ก.ค. 2562
69 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 ก.ค. 2562
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 4 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18