ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต และของรางวัล โครงมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ส.ค. 2562
52 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดเช่าเต้นท์ โปรเจ็คเตอร์ ซุ้มงาน และเครื่องเสียง โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2562
53 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประกอบอาหารเมนูสาธิต โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ส.ค. 2562
54 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ส.ค. 2562
55 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ส.ค. 2562
56 ประกาศผู้ชนะ จ้ดซื้อวัสดุและของรางวัลสำหรับการแสดง เพื่อใช้ในงานโครงการฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ส.ค. 2562
57 ประกาศจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อใช้ในโครงการฮารีรายอ(ฮ.ศ.๑๔๔๐) ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ส.ค. 2562
58 ประกาศจัดจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ+เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา (ฮ.ศ.๑๔๔๐) ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 ส.ค. 2562
59 ประกาศผู้ชนะ จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมหลังคา และเครื่องเสียง สำหรับโครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ส.ค. 2562
60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเต็นท์ โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18