ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณศึกษาดูงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ก.ย. 2562
42 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ก.ย. 2562
43 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 4515 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.ย. 2562
44 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมพนักเก้าอี้และผ้าคลุมโต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.ย. 2562
45 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการประเพณีงานไหว้ผีโบ๋ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ส.ค. 2562
46 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการประเพณีไหว้ผีโบ๋ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ส.ค. 2562
47 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ สำหรับโีครงการประเพณีไหว้ผีโบ๋ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ส.ค. 2562
48 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเวทีพร้อมหลังคาและเครื่องเสียงสี เต็นทื โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการประเพณีไหว้ผีโบ๋ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ส.ค. 2562
49 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1116 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ส.ค. 2562
50 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพานดอกไม้สด กรวยดอกไม้สด ชุดตักบาตรชุดไทยธรรม และผ้าไตร เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนีพันปี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18