ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์กู้ภัยเล็ก ทะเบียน 80-1813) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ต.ค. 2562
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตัวอักษรป้ายจุดชมวิวท่าอ้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ต.ค. 2562
33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิดโครงการประเพณีชักพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 ต.ค. 2562
34 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ้คกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ต.ค. 2562
35 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 ต.ค. 2562
36 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ต.ค. 2562
37 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดโต๊ะหน้าสแตนเลส ขาสวิง ขนาด 76x114x75 ซม. ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 ก.ย. 2562
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับวิทยุระบบไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 ก.ย. 2562
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ย. 2562
40 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศไม่ประจำทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18