ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 เม.ย. 2563
12 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 เม.ย. 2563
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 เม.ย. 2563
14 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์และเช่าเครือ่งเสียงตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 มี.ค. 2563
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 มี.ค. 2563
16 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตทำน้ำยาฆ่าเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 มี.ค. 2563
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1116 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 มี.ค. 2563
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบีบน บง 2591 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 มี.ค. 2563
19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 มี.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18