ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
09 พ.ค. 2556
172 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 มี.ค. 2556
173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
15 ก.พ. 2556
174 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
16 ม.ค. 2556
175 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
08 ม.ค. 2556
176 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 ธ.ค. 2555
177 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
08 ก.พ. 2555
178 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษ 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
16 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18