ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 พ.ค. 2558
152 ประกาศการจ้างโครงการก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2558
153 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) ประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 เม.ย. 2558
154 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 มี.ค. 2558
155 ประกาศการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าปอหลำ – อู่ซ่อมเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 ก.พ. 2558
156 ประกาศจ้างเหมาด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ธ.ค. 2557
157 ประกาศจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 ส.ค. 2557
158 ประกาศโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 มิ.ย. 2557
159 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสั้น – ถนนกั้นน้ำเค็ม บริเวณชุมชนในบ้าน – ท่าอ้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 มิ.ย. 2557
160 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำgดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18