ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 พ.ย. 2558
142 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายจุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 พ.ย. 2558
143 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 พ.ย. 2558
144 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร)ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ต.ค. 2558
145 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ก.ย. 2558
146 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ส.ค. 2558
147 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ก.ค. 2558
148 ประกาศจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ ถนนสายเลี่ยงเมือง - ท่าปอหลำ หมู่ 2 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
10 มิ.ย. 2558
149 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 มิ.ย. 2558
150 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18