ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 ม.ค. 2560
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยวิสุทธิ์ หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 ม.ค. 2560
133 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ม.ค. 2560
134 ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบกุโบร์ – ถนนโรงกะปิ หมู่ 1 ด้วยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 มิ.ย. 2559
135 ประกาศจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฮมัทบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 มิ.ย. 2559
136 ประกาศการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกพร้อมเทคอนกรีต สายบานาซะทุ่งปรือ หมู่ 4 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 เม.ย. 2559
137 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
08 ก.พ. 2559
138 ประกาศจ้างเหมาโครงการบุกเบิกตัดถนนใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ม.ค. 2559
139 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 ม.ค. 2559
140 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18