ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าพร้าว หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ม.ค. 2561
122 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดรับส่งสัญญาณวิทยุไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ม.ค. 2561
123 ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าพร้าว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 ธ.ค. 2560
124 ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแบก หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ธ.ค. 2560
125 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ธ.ค. 2560
126 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
10 พ.ย. 2560
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 ต.ค. 2560
128 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 ต.ค. 2560
129 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 ส.ค. 2560
130 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยวิสุทธิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18