ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 1 บริเวณตรงข้ามถนนสายใต้นาตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 เม.ย. 2561
112 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแบก หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 มี.ค. 2561
113 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าพร้าว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 มี.ค. 2561
114 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการรื้อถอนถังน้ำประปาและโครงสร้างบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 มี.ค. 2561
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศาลาไม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 ก.พ. 2561
116 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศาลาไม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ก.พ. 2561
117 ประกาศราคากลางงานจ้างรื้อถอนถังประปาและโครงสร้าง บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.พ. 2561
118 ประกาศราคากลางโครงการรื้อถอนถังประปาและเสาโครงสร้างบริเวณหนังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.พ. 2561
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดรับส่งสัญญาณวิทยุไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 ม.ค. 2561
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแบก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18