ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณท่าเทียบเรือท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 พ.ค. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมบริเวณท่าเทียบเรือท่าอ้อย หมู่ 1 เพื่อใช้เป็นห้องเก็บเครื่องเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 พ.ค. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 พ.ค. 2561
104 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 พ.ค. 2561
105 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 พ.ค. 2561
106 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังเติมน้ำประปาของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 พ.ค. 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังเติมน้ำประปาของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 เม.ย. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าสระน้ำ หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายอุทิศ ล่าหมาด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 เม.ย. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ หมู่ 4 บริเวณฝายกั้นน้ำห้วยบ๋องบ๋อง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 เม.ย. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เทศบาลซอย 2 บริเวณหน้าบ้านคุณสุภาพร อ่อนตุก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18