ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 มี.ค. 2562
92 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 ม.ค. 2562
93 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
19
06 ม.ค. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามเปตอง หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ก.ย. 2561
95 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 ก.ค. 2561
96 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
26 ก.ค. 2561
97 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เทศบาลซอย 2 บริเวณหน้าบ้านคุณสุภาพร อ่อนตุก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.ค. 2561
98 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าสระน้ำ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 มิ.ย. 2561
99 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 มิ.ย. 2561
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่รองรับถังขยะทำด้วยโครงเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
14 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18