ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 พ.ย. 2563
2 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 พ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการงานเมาลิด (ฮ.ศ.๑๔๔๒) ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 พ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 พ.ย. 2563
5 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ส.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแผงกั้นจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของกระเป๋าสะพายสำหรับใส่เอกสารและป้ายชื่อคล้องคอ โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิติผู้พิการ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ส.ค. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง 2591 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19