ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ส.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแผงกั้นจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ส.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของกระเป๋าสะพายสำหรับใส่เอกสารและป้ายชื่อคล้องคอ โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิติผู้พิการ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2563
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง 2591 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 มิ.ย. 2563
7 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 เม.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 เม.ย. 2563
10 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18