ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผ่นพับขึ้นทะเบียนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 มิ.ย. 2563
12 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 มิ.ย. 2563
13 ประชาสัมพันธ์การต่่อบัตรประจำตัวคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มิ.ย. 2563
14 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
159
13 เม.ย. 2563
15 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รุ่น1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 ก.พ. 2563
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 ม.ค. 2563
17 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
22 ม.ค. 2563
18 ขอเชิญร่วมประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
121
14 พ.ค. 2562
19 คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ "การเป็นประธานอาเซียนของไทย"
59
25 ก.พ. 2562
20 คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
88
27 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5