ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
167
07 ก.ค. 2558
12 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 มี.ค. 2558
13 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 พ.ย. 2557
14 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหว้ผีโบ๋(ผีหมู่)ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
23 ก.ค. 2557
15 ขอเชิญร่วมงานวันฮารีรายา อีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ. 1435 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 ก.ค. 2557
16 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
204
07 ก.ค. 2557
17 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 มี.ค. 2557
18 รายงานผลการดำเนินงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ต.ค. 2556
19 รับโอนเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
634
01 เม.ย. 2556
20 รับโอนเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
316
01 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3