ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญร่วมประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 พ.ค. 2562
2 คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ "การเป็นประธานอาเซียนของไทย"
14
25 ก.พ. 2562
3 คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
34
27 พ.ย. 2561
4 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ก.พ. 2560
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถ่ินเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2560
41
04 ม.ค. 2560
6 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 มี.ค. 2559
7 ประชาสัมพันธ์งานวันฮารีรายา อีฎิ้ลอัดฮา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 ก.ย. 2558
8 เรื่อง ให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
124
31 ส.ค. 2558
9 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 ก.ค. 2558
10 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3