ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
2 ประกาศให้เช่าอาคารตลาดสด ตลาดนัดวันพฤหัสบดี และตลาดนัดวันอาทิตย์เทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธิประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ส.ค. 2563
4 ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 ส.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ทต.ทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมาลงทะเบียนสำหรับการทำหมันและการฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ก.ค. 2563
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 ก.ค. 2563
8 111 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 มิ.ย. 2563
9 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 มิ.ย. 2563
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5