ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ม.ค. 2563
2 ขอเชิญร่วมประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 พ.ค. 2562
3 คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ "การเป็นประธานอาเซียนของไทย"
24
25 ก.พ. 2562
4 คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
43
27 พ.ย. 2561
5 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 ก.พ. 2560
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถ่ินเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2560
48
04 ม.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 มี.ค. 2559
8 ประชาสัมพันธ์งานวันฮารีรายา อีฎิ้ลอัดฮา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 ก.ย. 2558
9 เรื่อง ให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
137
31 ส.ค. 2558
10 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3