ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมาลงทะเบียนสำหรับการทำหมันและการฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว 2563
  รายละเอียด : โดยกองสาธารณุสขเเละสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า มีการจัดทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน