ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ้ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนบูรณาการกับโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยขอเชิญสมัครได้ที่งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด รับจำนวน 45 คน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 129 คน